Blog
Gantry 5 Framework is the powerhouse behind the Horizon theme.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu - płyty JJT Elementum będącego wynikiem prac badawczo-rozwojowych

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej oraz produktowej do działalności firmy, a także zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy, a tym samym umocnienie pozycji konkurencyjnej, uodpornienie działalności na aktualnie występujące utrudnienia gospodarcze.

Planowane efekty projektu:

  1. Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego co najmniej w skali kraju produktu, jakim jest Płyta JJT Elementum.
  2. Wdrożenie ulepszonego, zoptymalizowanego oraz innowacyjnego procesu produkcji Płyty JJT Elementum.
  3. Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej.
  4. Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku stolarskim.
  5. Umocnienie pozycji na rynku meblarskim.
  6. Zwiększenie zainteresowania ofertą firmy.
  7. Wykreowanie wizerunku innowacyjnej firmy.
  8. Zwiększenie prestiżu spółki.
  9. Zwiększenie kompetencji kadry Wnioskodawcy.

 

Całkowita wartość projektu: 1 380 842,03 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 772 252,64 zł 

Zainteresowała Cię ta oferta?